Sunday, July 6, 2014

ျပည္ေတာ္နာမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ႀကပါရန္ပန္ႀကားျခင္း။၁) အိမ္အကူအျဖစ္ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားကုိ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို ့ ပို ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စာေရးသူ ကၽႊန္ေတာ္တို ့ ေဖေဖာ္ဝါရီထဲကပင္ မလႊတ္ေစလိုေႀကာင္း၊ အေႀကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ တင္ျပျပီး ျဖစ္ပါ၏။ “လူတင္ပါမွ ႏြားက်ားကိုက္” ဆိုသည့္ ျမန္မာစကားဆိုရိုးရိွပါသည္။ အကယ္စင္စစ္ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားကို ေရာင္းကုန္သဖြယ္ သေဘာထားကာ နုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို ့ပို ့ လိုသူမ်ားက ျမန္မာစီးပြားေရးသမား ပဲြစားမ်ား ပင္ျဖစ္ပါသည္။ What is nationalism? အမည္ျဖင့္ တင္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရႈ ႀကပါ။၂) အေထြေထြ အလုပ္သမားအျဖစ္ အင္ဒီးယား နွင့္ တရုတ္နိုင္ငံသို ့ မပို ့သင့္ပါ။ သူတို ့၏ အလုပ္သမားမ်ား ကိုပင္ စကၤာပူနိုင္ငံကိုေစလႊတ္   ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္မ်ားလုပ္ေနသည္ ကိုေတြ ့ရသည့္ အတြက္ ထိုတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ထိုက္တန္ေသာ လုပ္အားခ မရနိုင္သည္မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ ေသခ်ာပါသည္။
၃) တကယ္လုပ္သင့္သည္မွာကား၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ပေျပာက္ေအာင္ေဆာင္ရႊက္ျပီး နိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္ေအာင္ဖန္တည္းျခင္း ျဖစ္၏။ သို ့မွသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံလိုသူမ်ားက စိတ္ခ်ယံုႀကည္စြာ ဝင္လာရဲေပမည္။ အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ ဂ်ပန္နုိင္ငံက “National Panasonic – Masushita Coporation” သည္ စက္ရံုတည္ေဆာင္ျပီး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ရန္ ေလာေလာဆယ္မွာ အစီအစဥ္ မရိိွဟု ဆို၏။ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္ ကုမ္ပဏီႀကီးမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ အမွန္ပင္ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ားဖြင့္လို သည္မွာေသခ်ာ၏။ သို ့ေသာ္ စိတ္ခ်ယံုႀကည္နိုင္မႈ မရိွသျဖင့္ မလုပ္လိုေသးျခင္း ပင္ျဖစ္ေပမည္။ ယင္းတို ့ယံုႀကည္စိတ္ခ်နိုင္ေအာင္ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မွသာ အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ိဳးကို ဆဲြေဆာင္နိုင္ေပမည္။
ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ် ဆိုသကဲ့သို ့ သူမ်ားတိုင္းျပည္မ်ားက မဖြယ္ရာေသာ အေႀကာင္းမ်ားေႀကာင့္ သူတို ့မိန္းကေလးမ်ားကို အိမ္အကူ (maid) အျဖစ္ မလႊတ္ေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ မွ ကိုယ့္အတြက္ အခြင့္ေကာင္းဟု ယူဆႀကသည့္ ပဲြစားမ်ားကေတာ့ “ဘနဖူး သိုက္တူးမည့္ လူစားမ်ား” ျဖစ္ႀကပါ၏။
အဘတို ့လည္း သတိႀကီးႀကီးထားႀကပါ။ အဘတို ့ ကိုလည္း အႏွီပဲြစားမ်ား လွည့္စားေကာင္း လွည့္စားနိုင္ပါသည္။ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားမွာေတာ့ စရိတ္စက (ပြဲစားခ၊ေလယဥ္ခ စသည္)ကို  အေႀကြးစနစ္ျဖင့္ ေႀကြးတင္ျပီးမွ ကၽႊန္ခံရန္သြားရျခင္းျဖစ္ပါ၏။ မိန္းခေလးမ်ား ချမာ ကိုယ့္စရိတ္ကိုေပး အေႀကြးတင္ခံျပီးမွ ကၽႊန္ခံရန္လာရျခင္း ျဖစ္၏။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မင္းတို ့ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေတာ္မူႀကပါ။ မသင့္ေလွ်ာ္သည္ကို တားဆီးနိုင္ရန္ေဆာင္ႀကဥ္းေတာ္မူႀကပါ။

ကိုယ့္တိုင္းျပည္ထဲမွာ လယ္သူမေလးမ်ား ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါေစ။ အိမ္အကူေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ဆရာေတာ္ အရွင္အဂၢစာရ ေဟာႀကားတဲ့ တရားကိုနာျပီး လိုက္နာက်င့္ႀကံႀကပါ။
 

Saturday, July 5, 2014

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဆိုတာ


ဟိုစဥ္အခါ ေရွးအနည္းငယ္က်သြားသည့္ အခ်ိန္က သမိုင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဆိုတာ အစဥ္အလာေကာင္းခဲ့၏။ စြမ္းရည္ရိွ၏။ သိက္ခါ သမာဓိရိွ၏။ ျမန္မာနိဳင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထု အေပၚမွာ သစၥာရိွ၏။ က်ဴးေက်ာ္လာသည့္ရန္သူမ်ားကို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္နိုင္ခဲ့၏။

ယခုအခါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဘယ္လိုျဖစ္ေနပါျပီနည္း။
ဖဲြ ့စည္းပံုျပည့္ တပ္ခဲြ ၂ ခဲြစာေလာက္ရိွေသာ အႀကမ္းဖက္သမားလူဆိုးလူုမိုက္မ်ား ျမန္မာနိုင္ငံ နယ္တကာလွည့္၍ လူသတ္ျခင္း၊လုယက္ျခင္း၊ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ ပုဂ္ဂလိကပိုင္ အိမ္ယာေစ်းဆိုင္မ်ားကို မီးတင္ရိႈ ့ျခင္း၊ ျဖက္ဆီးျခင္းမ်ားကို စနစ္တက် တိုက္ပဲြေခၚသံမ်ား ဟစ္ေႀကြးျပီး ေသာင္းက်န္းမိုက္ကန္း ေနခဲ့သည္မွာ လမွႏွစ္ကူး နွစ္မ်ားက်ဴးခဲ့ေပျပီ။

ေထာက္လွမ္းေရးဆိုကလည္း အင္မတန္ေခတ္မီျပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖဲြ ့မ်ားရိွ၏။ ရဲႏွင့္လံုထိန္းတပ္ဖဲြ ့မ်ားလည္းရိွ၏။

သို ့ေသာ္လည္း ယေန ့ထိ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို မေရမရာ စကားမ်ားကို တာဝန္ရိွ အရာရိွႀကီးမ်ားကေျပာေနႀက၏။ ထိုလူႀကီးအမ်ားစုမွာလည္း တပ္မေတာ္က အရာရိွႀကီးမ်ား၊ အျငီမ္းစားကာ အရပ္ဝတ္ျဖင့္ တာဝန္ႀကီးမ်ား ရာထူးႀကီးမ်ား ယူထားသူမ်ားျဖစ္ပါ၏။

 ဤမွ်ေသးငယ္သည့္ ျပည္သူလူထုကိုရန္ျပဳေနေသာ ဘိန္းစားသူခိုးသာသာ လူမသမာမ်ားကိုေတာင္ နိဳင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ျခင္း မရိွေတာ့ ပါသေလာ။ ေတြးမိလွ်င္ ရင္ေလးသလို မ်ားစြာပင္ အရွက္ရပါ၏။ ကွၽႊန္ေတာ္တို ့ ဂုဏ္တင္ခဲ့ေသာ၊ ဂုဏ္ယူခဲ့ရေသာ၊ ခ်စ္ခင္ေလးစားခဲ့ရေသာ တပ္မေတာ္ ဘယ္ဘဝကို ေရာက္ေနပါျပီနည္း။ ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ နွင့္ ေဒါင္းမာန္ဟုန္ အျပင္ သတင္းဌာနမ်ားစြာက သတင္းမ်ားကိုဖတ္ရေလ အရွက္ရ၊ အမ်က္ေဒါမနသပြားရသလို စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ႀကရပါသည္။ ထိုသို ့ဆိုက ျပည္ပရန္ကို မည္သို ့ကာကြယ္ပါမည္နည္း။

ျပည္သူလူထု၏ ႏွလံုးသားကို မေအာင္နိုင္က မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္မွ် ေအာင္ျမင္မႈရမည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာ၏။ ကမၻာ့နိုင္ငံအမ်ားတြင္ သက္ေသသာဓကမ်ားရိွပါသည္။အေနာ္ရထာမင္းတရားႀကီး၊က်န္စစ္သားမင္းတရားႀကီး၊မင္းႀကီးညိဳ၊တပင္ေရႊထီးမင္း၊ဘုရင္ေနာင္မင္းတရားႀကီး၊အေလာင္းမင္းတရားႀကီး၊ ဆင္ျဖဴရွင္ ေျမထူးမင္းတရား တို ့ ကဲ့သို ့ ႏွလံုးရည္၊လက္ရုံးရည္ ႏွင့္ ျပည့္စံုျပီး ထက္မ်က္သူမ်ား   ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ မရွိေတာ့ ပါျပီေလာ။ 


   ယခင္က စာတန္းတေစာင္တြင္ သွ်မ္း ေခၚ ကေမၻာဇလူမ်ိဳး (Kambuj tribe) တို ့၏ မူလဘူတ ဇာတိေျမမွာ ယခု အာဖဂံနစ္စတန္နိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရိွ “ ပါမီရ္အေသး (ဝါ) ပါမီရ္ငယ္ = Little Pamir ”  
ျဖစ္ေႀကာင္း စာေရးသူ ကၽႊန္ေတာ္တို ့တင္ျပခဲ့ ပါ၏။   ကၽႊန္ေတာ္တို ့ ဝန္ဇင္းမင္းရာဇာ  စာမ်က္ႏွာတေနရာတြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း ျမန္မာႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းက သွ်မ္းမ်ားႏွင့္ ယိုးဒယားသွ်မ္း တို ့မွာ မိဘမ်ိဳးရိုး တခုတည္းျဖစ္ေသာ  ကေမၻာဇ(Kambuj) တို ့က ဆင္းသက္ခဲ့သျဖင့္၊ အေနာက္တိုင္း ကိုလိုနီ အစိုးရမ်ား၏ လူမ်ိဳးေရး ခဲြျခားရန္တိုက္ေပးသည့္ သမိုင္းမ်ားကို လစ္လ်ဴ  ရႈ ပယ္ခ် ျပီး ယိုးဒယားသွ်မ္းတို ့က ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီး ကို “ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာကို ေအာင္ျမင္သည့္ အင္ပါရာ ဘုရင္ႀကီး-   (Phu Chana Sip Htit - Conqueror of the Ten Directions.) ဟုပင္ ဂုဏ္ျပဳတင္စား ေခၚခဲ့ႀကပါသည္။ ယိုးဒယားတြင္ အင္မတန္ ေခတ္စားသည့္ သီခ်င္းတပုဒ္ကို နားေသာတ ဆင္ႀကည့္ႀကပါ။ Hla Oo’s Blog ကိုလည္း သြားလည္ႀကပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္ခ္ ကို ႏွိပ္ပါ။


  ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီး


သို ့ရာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ မႀကားရတာႀကာျပီျဖစ္ေသာ “မ်ိဳး ျမန္မာ ျပည္ရြာ တို ့ေစာင့္ေရွာက္ဖို ့ပါ  ” စစ္ခ်ီ သီခ်င္းကို သီက်ဴးး လွ်က္ ျမန္မာျပည္သူ လူထု ႏွင့္ ျပည္ရြာမ်ား ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ရန္လိုပါသည္။ ဤတာဝန္ကို မထမ္းေဆာင္နုိင္ခဲ့သည္ မွာ အခ်ိန္ႀကာျမင့္ခဲ့ေပျပီ။